พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified None: false แท็ค: สถิติทางการ จำนวนกลุ่มเกษตรกร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).