พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน None: false แท็ค: อุุทกภัย

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลศูนย์พักพิง 6 recent views

    ข้อมูลศูนย์พักพิงสำหรับอุทกภัยทั่วประเทศ
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).