พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: ชลประทาน รูปแบบ: API None: false หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) องค์กร: กรมชลประทาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).