พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ รูปแบบ: CSV แท็ค: water demand water supply

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).