พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ตำแหน่งตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ None: false รูปแบบ: CSV XML หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).