พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF แท็ค: ตรวจสอบ ลำดับความเสี่ยง

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการจัดลำดับความเสี่ยง 4 recent views

    นำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง ข้อมูลการจัดลำดับความเสี่ยง ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ นโยบายผู้บริหาร /แผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบ ระยะยาว...
    กรมหม่อนไหม 10 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).