พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: URL แท็ค: แหล่งน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).