พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: URL PDF แท็ค: การผลิต

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญ 7 recent views

    ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 27 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).