พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมที่ดิน รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).