พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX None: false ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ปริมาณอ้อย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).