พบ 15 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).