พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: อ้างอิง พิกัดศุลกากร

กรองผลลัพธ์
  • รหัสพิกัดศุลกากร 2 หลัก 3 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 2 หลักแสดงถึง ตอนของสินค้า
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
  • รหัสพิกัดศุลกากร 4 หลัก 5 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 4 หลักแสดงถึงประเภท ประเภทย่อยของสินค้า
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).