พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: XML CSV แท็ค: จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ ตำแหน่งตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).