พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: api CSV กลุ่ม: ปัจจัยการผลิต หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: สารกำจัดโรคพืช

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).