พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้าว ปริมาณการผลิตข้าว ข้าวนาปี

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).