พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: ข้าว ปริมาณการผลิต หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).