พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้าว ปริมาณการผลิต กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX URL

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).