พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: ข้าว ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).