พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: URL แท็ค: ข้าว ปริมาณการผลิต ผลผลิต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).