พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน แท็ค: จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).