พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ แท็ค: จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).