พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: จุดตรวจวัดปริมาณน้ำ กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน None: false รูปแบบ: CSV XML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).