พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (mm/ปี) ความชื่น (เฉลี่ยต่อปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).