พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปริมาณอ้อย ค่าแรงงาน ราคาเงินช่วยเหลือของการตัดอ้อยสด(บาท/ปี) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).