พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ (ตัน/ไร่)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).