พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพเรดาร์ฝนหลวง ภาพเรดาร์

กรองผลลัพธ์
  • ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 14 recent views

    ภาพเรดาร์ตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวง จำนวน 10 สถานี ซึ่งมีความถี่ในการตรวจวัดทุก 6 นาที
    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).