พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย (ตัน/ปี) ปริมาณน้ำตาล

กรองผลลัพธ์
  • สถิติราคาน้ำตาล 31 recent views

    สถิติราคาน้ำตาล รายปี รายโรงงาน
    สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 27 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).