พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สินค้าประมง พิกัดสินค้าประมง

กรองผลลัพธ์
  • พิกัดสินค้าประมง 6 recent views

    รหัสสินค้าประมงของกรมประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ สินค้าอาหารสัตว์น้ำ และสินค้าวัตถุอันตราย มีรูปแบบรหัสพิกัดสินค้าประมง 10 หลัก และได้ Mapping...
    กรมประมง 26 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).