พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: URL XLSX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: สินค้าเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).