พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: อุณหภูมิ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปแบบ: XML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).