พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: hourly rain ฝนรายชั่วโมง rainfall

กรองผลลัพธ์
  • ปริมาณฝน 7 recent views

    ปริมาณฝนสะสมราย 1 ชั่วโมงที่ตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สสน.
    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).