พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF แท็ค: สถานีอุตุนิยมวิทยา

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--Station 8 recent views

    สถานีอุตุนิยมวิทยา ที่ติตดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสถานีที่ตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ และสถานีที่ตรวจด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ
    กรมอุตุนิยมวิทยา 21 กุมภาพันธ์ 2565