พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: สมาชิกสหกรณ์

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนสมาชิกสหกรณ์ 4 recent views

    จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากสหกรณ์ทุกประเภทที่มีสถานะไม่ได้ดำเนินธุรกิจ,ดำเนินธุรกิจ,หยุดดำเนินธุรกิจ (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 27 กันยายน 2565