พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช แท็ค: แผนที่เชิงเลขข้อมูลดรรชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์สำหรับพืช

กรองผลลัพธ์