พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ภัยธรรมชาติ แท็ค: พื้นที่เสี่ยงภัย ดินถล่ม

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม 5 recent views

    พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย เนื้อดินความลึกของดิน ธรณีวิทยา สถิติการเกิดดินถล่ม...
    กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565