พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: พื้นที่เสี่ยงภัย แล้งซ้ำซาก

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก 4 recent views

    พื้นที่แล้งซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในคาดเวลา 30 ปี...
    กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565