พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ แท็ค: การนำไปใช้ประโยชน์ องค์กร: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กรองผลลัพธ์
  • การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 recent views

    ฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สูง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงข้อมูลเครือข่ายทางวิชาการ ที่ร่วมดำเนินการกับ สวพส.
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 27 กันยายน 2565