พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLSX แท็ค: การใช้ที่ดิน จุดความร้อน เขตปฏิรูปที่ดิน

กรองผลลัพธ์