พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รูปแบบ: XLSX แท็ค: การใช้ที่ดิน จุดความร้อน

กรองผลลัพธ์