พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: การใช้ที่ดิน hotspot เขตปฏิรูปที่ดิน

กรองผลลัพธ์