พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: งานสำรวจรังวัด

กรองผลลัพธ์
  • งานสำรวจรังวัดและจัดที่ดิน 4 recent views

    ฐานข้อมูลการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 3 ปีย้อนหลัง
    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 21 กุมภาพันธ์ 2566