พบ 4 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมศุลกากร แท็ค: อ้างอิง

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลอ้างอิงประเทศ 2 recent views

  รหัสประเทศที่กำหนดตามมาตรฐาน UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)
  กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
 • รหัสพิกัดศุลกากร 2 หลัก 3 recent views

  รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 2 หลักแสดงถึง ตอนของสินค้า
  กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
 • รหัสพิกัดศุลกากร 4 หลัก 4 recent views

  รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 4 หลักแสดงถึงประเภท ประเภทย่อยของสินค้า
  กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
 • รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลัก 10 recent views

  รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลักที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่วมกัน เพื่อรองรับรายการสินค้าระดับประเภทย่อยของอาเซียน
  กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566