พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: พิกัดศุลกากร

กรองผลลัพธ์
  • รหัสพิกัดศุลกากร 2 หลัก 7 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 2 หลักแสดงถึง ตอนของสินค้า
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
  • รหัสพิกัดศุลกากร 4 หลัก 8 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 4 หลักแสดงถึงประเภท ประเภทย่อยของสินค้า
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566