พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: 8 หลัก รหัสพิกัดศุลกากร อ้างอิง

กรองผลลัพธ์
  • รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลัก 6 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลักที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่วมกัน เพื่อรองรับรายการสินค้าระดับประเภทย่อยของอาเซียน
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566