พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วเขียว ข้าวฟ่าง สถิติการส่งออก ข้าวหอมมะลิ

กรองผลลัพธ์