พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แท็ค: ปริมาณฝน

กรองผลลัพธ์
  • ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ 3 recent views

    ข้อมูลฝนเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลตรวจวัดระดับสถานีจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้วิธีการเฉลี่ยเชิงพื้นที่แบบ Inverse Distance Weighted (IDW)
    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
  • รายงาน รู้น้ำ รู้อากาศ รายเดือน 2 recent views

    รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรายเดือน และการคาดการณ์ล่วงหน้าของประเทศไทย
    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 8 มิถุนายน 2565