พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แท็ค: spatial rainfall ฝนเชิงพื้นที่

กรองผลลัพธ์
  • ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ 3 recent views

    ข้อมูลฝนเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลตรวจวัดระดับสถานีจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้วิธีการเฉลี่ยเชิงพื้นที่แบบ Inverse Distance Weighted (IDW)
    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566