ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2563
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด หลักสูตร
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 กันยายน 2563
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 29 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 สิงหาคม 2564