ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 เมษายน 2545
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2562
สร้างในระบบเมื่อ 4 กรกฎาคม 2564