พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่ม: แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).